Penjagaan Pastoral

Sekolah ini bertujuan untuk memastikan bahawa semua pelajar berasa dijaga dan dihargai. Sistem penjagaan pastoral menggalakkan dan mengukuhkan pembangunan peribadi dan sosial pelajar.

Sistem Rumah adalah penting kepada pembekalan pastoral sekolah dan menyediakan cara yang mana setiap pelajar individu dijaga dengan rapi. Semua pelajar melekat pada satu Rumah dan mempunyai guru Tutor yang bertanggungjawab terutamanya untuk penjagaan pastoral mereka. Tutor mengawasi kelakuan pelajar-pelajar mereka di sekolah, memantau kerja akademik mereka dan menggalakkan piawai yang tinggi, membangunkan watak mereka, memerhatikan hubungan mereka dengan pelajar-pelajar lain, menguatkuasakan disiplin dan memberikan bimbingan dan kaunseling.

Seorang pakar Kaunselor memberikan sokongan pakar yang diperlukan. Dua orang jururawat dan seorang Penyelaras Keperluan Pendidikan Khas juga menyediakan bantuan kepakaran khas.

pastoral care side image