Soalan-soalan Lazim:

  Q

Jika anak saya memasuki Kelas Bridging, bolehkah dia dinaikkan ke aliran utama sebelum akhir tahun ini?

 
 

Biasanya pelajar akan kekal dalam kelas Bridging bagi tahun akademik tersebut untuk meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris mereka. Kadang-kadang, sekolah boleh mempertimbangkan jikalau bahasa Inggeris seseorang pelajar telah berkembang ke tahap yang sesuai dalam aliran utama. Jika ini berlaku, mereka akan menilai keupayaan pelajar untuk mengakses kurikulum aliran utama. Ini tidak dapat dilakukan selepas Penggal 3.

 
       
  Q

Bolehkah saya memohon untuk anak saya dipindahkan ke aliran utama?

 
  A

Sekolah akan membuat keputusan untuk menilai pelajar untuk masuk ke dalam aliran utama. Pemindahan dalam tahun persekolahan tidak biasa berlaku.

 
       
  Q

Apakah kriteria untuk kenaikan pada akhir tahun?

 
  A

Seseorang pelajar dijangka akan meningkat ke tahun yang berikutnya melainkan jika terdapat kebimbangan yang serius mengenai prestasi akademiknya sepanjang tahun itu. Sila rujuk kepada polisi rasmi sekolah di laman web kami.

 
       
  Q

Apakah kriteria untuk masuk ke IBDP di Tahun 5?

 
  A

Seseorang pelajar perlu sekurang-kurangnya gred 2 x A, 2 x B dan 2 x C di IGCSE dan maksimum 20 mata di Peringkat ‘O’ atau setaraf untuk masuk ke kursus IBDP. Selain itu, mereka perlu ditawarkan subjek-subjek yang mereka boleh ambil pada peringkat IB. Pelajar perlu mendapat sekurang-kurangnya gred B bagi subjek-subjek peringkat tinggi (HL) dan sekurang-kurangnya gred C bagi subjek-subjek peringkat standard (SL).

 
       
  Q

Jika anak saya tidak ditawarkan aliran Express oleh Kementerian Pendidikan (MOE), bolehkah dia memohon kemasukan ke ACS (International)?

 
  A

ACS (International) hanya menerima pelajar-pelajar yang layak untuk aliran Express.

 
       
  Q

Apa yang skor mata ​​minimum PSLE untuk masuk ke ACS (International)?

 
  A

Untuk dipertimbangkan kemasukan, pelajar-pelajar mesti mempunyai sekurang-kurangnya 200 mata dan telah ditawarkan aliran Express oleh MOE. Sila ambil perhatian bahawa mencapai skor minimum tidak menjamin kemasukan. Faktor-faktor lain seperti kesesuaian kepada pendidikan ACS (International) juga dipertimbangkan.

 
       
  Q

Anak saya telah dikecualikan oleh Kementerian Pendidikan (MOE) dari belajar Bahasa Ibundanya. Adakah dia perlu belajar bahasa kedua di ACS (International)?

 
  A

Ya, semua pelajar perlu mempelajari bahasa kedua atau bahasa asing di ACS (International). Jika anak anda dikecualikan daripada Bahasa Ibunda (bahasa kedua), dia akan perlu belajar bahasa asing yang baru di sekolah.

 
       
  Q

Adakah mungkin untuk memindahkan anak saya ke Tahun 4 atau Tahun 6 di ACS (International)?

 
  A

Kami tidak mengambil pelajar-pelajar dalam Tahun 4 atau 6 kerana ini adalah tahun peperiksaan dan, dengan itu, terlalu lewat untuk pelajar-pelajar baru untuk mengikuti sukatan penuh. Kami kadang-kadang menerima pelajar-pelajar yang telah mengkaji IGCSE atau IB di tempat lain jika kami menawarkan subjek-subjek yang sama. Walau bagaimanapun, pemohon Tahun 4 boleh dipertimbangkan untuk sama ada Program IB Asas setahun kami (Pelajar bahasa Inggeris sebagai bahasa pertama atau pelajar bahasa Inggeris kompeten) atau Program Pra-IB Bridging setahun kami (pelajar bahasa kedua).

 
       
  Q

Anak saya tidak memerlukan sokongan Bahasa Inggeris tetapi telah menghabiskan tahun akademik di sekolah terakhirnya, bolehkah dia diterima ke dalam Program Bridging?

 
  A

Program Bridging direka semata-mata untuk pelajar-pelajar antarabangsa yang Bahasa Inggeris bukan bahasa pertama mereka dan perlu membina bahasa mereka sebelum memasuki aliran utama. Kami tidak menerima penutur-penutur bahasa Inggeris ke dalam Program Bridging.

 
       
  Q

Setelah anak saya telah menduduki ujian kemasukan, berapa lamakah sebelum kami tahu hasilnya?

 
  A

Anda akan diberitahu dalam masa satu minggu.

 
       
  Q

Apakah ujian kemasukam terdiri daripada?

 
  A

Ujian kemasukan akan meliputi satu kertas Matematik, satu kertas Bahasa Inggeris dan satu temu duga. Pelajar-pelajar yang memohon aliran utama lewat dalam tahun akademik atau untuk Tahun 3, 4 atau 5 juga akan dikehendaki menduduki kertas Sains. Kertas-kertas ini merangkumi tahap dan sukatan kandungan akademik tahun yang calon itu memohon.

 
       
  Q

Bilakah anak saya boleh mengambil ujian?

 
  A

Apabila menerima permohonan yang lengkap, sekolah akan memberikan anda tarikh untuk mengambil ujian. Ujian-ujian ini dijadualkan pada hari Isnin setiap minggu.

 
       
  Q

Adakah kami perlu mengadakan tutor-tutor luar untuk anak kami?

 
  A

Tidak, kurikulum diliputi sepenuhnya oleh guru-guru anak anda dan, melainkan jika anak anda tidak berusaha, tidak akan ada apa-apa keperluan untuk mendapatkan bantuan luar.

 
       
  Q

Bagaimanakah jika anak saya mengalami kesukaran di dalam bidang akademik?

 
  A

Jika anak anda menghadapi masalah, sila bercakap dengan guru subjek atau tutor tingkatan masing-masing.

 
       
  Q

Adakah anda menawarkan biasiswa?

 
  A

Pada masa ini kami hanya menawarkan biasiswa kepada pelajar-pelajar Methodist untuk pengajian di ACS (International) dalam Program Diploma IB