PELAJAR SEMASA

Tarik Diri Dari ACS (International)

  • ¬†Sediakan permintaan ini dalam masa yang cukup. Sekolah tidak dapat mempercepatkan permintaan minit terakhir. Permohonan akan diproses dalam maksimum 15 hari.
  • Hantarkan borang tersebut kepada Setiausaha Akademik, Cik Manwant Kaur (kaur@acsinternational.com.sg) di pejabat sekolah.
  • Rujukan Subjek: beberapa institusi memerlukan rujukan subjek tertentu sebagai sebahagian daripada permohonan. Permintaan tersebut diproses oleh Setiausaha Akademik dan pelajar tidak perlu berjumpa dengan guru-guru secara langsung.
  • Borang Rujukan Online: Institusi dipohon perlu menghantarkan apa-apa borang kepada Setiausaha Akademik untuk diproses.
  • Sekolah akan menyediakan dokumen-dolumen yang diperlukan seperti transkrip dan testimonial. Sebarang salinan dokumen berikutnya dikenakan bayaran S$5 setiap salinan.
  • Ujian kemasukan untuk sekolah-sekolah lain: ACS (International) akan mempertimbangkan permintaan tersebut berdasarkan kes demi kes sahaja. Apa-apa ujian yang dijalankan oleh ACS (International) bagi pihak sekolah-sekolah lain akan dilaksanakan di luar waktu sekolah dan oleh pengawas peperiksaan luar. Bayaran dikenakan untuk perkhidmatan ini.
  • Transkrip: Pelajar-pelajar yang memerlukan transkrip bagi institusi pendidikan baru mereka diminta untuk melengkapkan borang permohonan.
  • Permohonan Universiti: perkara-perkara di atas berkaitan dengan pelajar-pelajar yang memohon ke sekolah-sekolah lain atau Kolej Tingkatan Enam sahaja. Ia TIDAK merangkumi pelajar yang memohon ke universiti. Semua permohonan universiti diproses oleh Kaunselor Pengajian Tinggi dan Kerjaya Sekolah, Cik Rita Kaur (rita.kaur@acsinternational.com.sg)

 

 

currentstudent