Maklumat Subjek

TAHUN 1 DAN 2

Pelajar-pelajar Tahun 1 dan 2 mengikut kursus am yang bertujuan untuk menyediakan mereka dengan kemahiran dan kandungan subjek asas untuk melanjut ke IGCSE dalam Tahun 3. Semua subjek adalah wajib kecuali Bahasa Asing / Bahasa Ibunda yang dikaji mengikut latar belakang pelajar dan / atau pengalaman bahasa. Pelajar warganegara dan penduduk tetap Singapura mesti mengikut pendekatan Bahasa Ibunda MOE. Semua pelajar-pelajar lain diperlukan untuk mempelajari Bahasa Asing. Pelajar tempatan yang mendapat pengecualian Bahasa Ibunda juga mesti mengambil Bahasa Kedua.

SUBJEK-SUBJEK YANG DITAWARKAN DI TAHUN 1 & 2

Seni, Biologi, Kimia, Bahasa Cina, Drama, Bahasa Inggeris, Bahasa Perancis, Geografi, Bahasa Hindi, Sejarah, Kemanusiaan Bersepadu (Tahun 1), Kursus Pemikiran Kritis Antara Disiplin, Bahasa Melayu, Matematik, Muzik, Fizik, Pendidikan Jasmani, Pengajian Agama, Bahasa Sepanyol, Bahasa Tamil.

PENGHANTARAN KURIKULUM

Melainkan kelas-kelas bahasa, semua pelajaran diajar dalam Bahasa Inggeris dengan menggunakan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran. Pelajar-pelajar dibantu membangunkan kemahiran utama dalam penyelidikan, pertanyaan dan komunikasi di seluruh program.

 

year 1 and 2 content image