Tahun 3 dan 4 (IGCSE) 

Semua pelajar Tahun 3 dan 4 mengikuti program 8 atau 9 subjek selama dua tahun sehingga November di Tahun 4 apabila mereka menduduki peperiksaan akhir Cambridge IGCSE (Sijil Am Pendidikan Menengah Antarabangsa). Pelajar-pelajar mengikuti kurikulum teras Matematik, Bahasa Inggeris dan Kesusasteraan atau Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua, satu Sains, satu subjek Kemanusiaan dan Bahasa Ibunda atau Bahasa Asing mereka (seperti Polisi Bahasa Asing Sekolah).

Selain komponen-komponen subjek teras, pelajar memilih dua subjek tambahan daripada senarai di bawah. Pelajar yang terpilih juga mungkin mengambil sains ketiga bagi gabungan 9-subjek.

Semua pelajar mengambil Pendidikan Jasmani.

SUBJEK-SUBJEK YANG DITAWARKAN DI TAHUN 3 & 4

Matematik Tambahan, Seni, Biologi, Pengajian Perniagaan, Kimia, Bahasa Cina, Drama, Ekonomi, Bahasa Inggeris, Sastera Inggeris, Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua, Bahasa Perancis, Geografi, Bahasa Hindi, Sejarah, Pendidikan Jasmani IGCSE, Bahasa Jepun, Bahasa Melayu, Matematik, Muzik, Fizik, Pendidikan Jasmani, Pengajian Agama, Bahasa Sepanyol, Bahasa Tamil

Lihat: http://www.cie.org.uk/programmes-and-qualifications/cambridge-secondary-2/cambridge-igcse/