การยอมรับทางวิชาชีพ

คริสตจักรเมธอดิสต์สิงคโปร์ (The Methodist Church of Singapore) (โลโก้)

สถาบันเมธอดิสต์ (A Methodist Institution) ร่วมกับคริสตจักรเมธอดิสต์ในสิงคโปร์ (Methodist Church in Singapore)

การสอบระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์/ศูนย์นานาชาติเคมบริดจ์ (The University of Cambridge International Examinations/Cambridge International Centre) (โลโก้)

จดทะเบียนกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge) ในฐานะศูนย์ประเมินสำหรับศูนย์นานาชาติเคมบริดจ์ (Cambridge International Centre) ที่มอบใบประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนบัณฑิตนานาชาติระดับโลก (International Baccalaureate World School) (โลโก้)

จดทะเบียนกับองค์กรบัณฑิตนานาชาติ (International Baccalaureate Organisation) ในฐานะโรงเรียนสากลที่มอบประกาศนียบัตร IB

สถาบันแห่งคุณลักษณะสาธารณะ (Institute of Public Character) กระทรวงศึกษาธิการ

จดทะเบียนเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์และได้รับรางวัล ‘สถาบันแห่งคุณลักษณะสาธารณะ (Institution of Public Character)’ สำหรับบทบาทสถาบันการศึกษาที่อุทิศตนต่อชุมชนและบริการ

สภาโรงเรียนนานาชาติ (Council of International Schools) (โลโก้)

สภาโรงเรียนนานาชาติ (CIS)

เป็นสมาชิกองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งให้บริการต่อโรงเรียนประถมและมัธยมและสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก