ชั้นปีที่ 5 และ 6 (IBDP)

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (IBDP) เปิดสอนสำหรับนักเรียนจาก ACS (International) และสำหรับผู้ที่มาจากโรงเรียนอื่นที่ผ่านเกณฑ์การรับเข้า

หลักสูตร IBDP เป็นหลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกโดยนักเรียนสามารถศึกษาแทนระดับ A หรือแทนหลักสูตรอื่นที่คล้ายคลึงกัน   นักเรียนจะเรียนวิชาที่มีระดับสูงกว่า 3 วิชาและวิชาที่มีระดับมาตรฐาน 3 วิชาและวิชาทฤษฏีความรู้ (TOK) การเขียนเรียงความ (EE) และวิชาความคิดสร้างสรรค์ การดำเนินการ และการบริการ (CAS) ตามหลักสูตรแกนกลาง

นักเรียนจะได้รับเข้าเรียนหลักสูตร IBDP ที่ ACS (International) หากนักเรียนผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

  • มีผลการเรียน 2 x A, 2 x B, 2 x C จาก IGCSE
  • มีคะแนนระดับ O ไม่เกิน 20 คะแนน
  • มีการจัดวิชาเรียนที่เหมาะสมตามผลการวัดระดับ IGCSE/ ระดับ O
  • นักเรียนมีพฤติกรรมดี เข้าเรียนครบ และมีผล CCA ที่ดี
  • ผ่านการสอบสัมภาษณ์
  • นักเรียนต่างชาติที่ไม่มีผลการสอบอันเป็นที่ยอมรับจากภายนอกต้องผ่านการสอบเข้าวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของทาง ACS (International) และต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์
  • การรับตรง – นักเรียน ACS (International) อาจผ่านเข้าเรียนในระดับชั้นปีที่ 5 ตามพื้นฐานการทำงาน พฤติกรรมและการสอบเบื้องต้น   การตัดสินการรับตรงจะเกิดขึ้นหลังการสอบ IGCSE เบื้องต้นในเดือนกันยายน

วิชาที่เปิดสอนในปีที่ 5&6

กลุ่ม 1: ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาเวียดนาม วิชาศึกษาด้วยตนเอง

กลุ่ม 2: ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาญี่ปุ่น ภาษามาเลย์ ภาษาฮินดี ภาษาทมิฬ

กลุ่ม 3: เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา

กลุ่ม 4: ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ วิชากีฬาออกกำลังกายและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่ม 5: คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา

กลุ่ม 6: ดนตรี ทัศนศิลป์ ละครเวที วิชาเพิ่มเติมของกลุ่ม 3 หรือกลุ่ม 4

See ดูรายละเอียดที่