อภิบาล

ทางโรงเรียนใส่ใจให้นักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี   ระบบอภิบาลจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านบุคคลและสังคมของนักเรียน

ระบบบ้านถือเป็นศูนย์กลางอภิบาลของโรงเรียนและเป็นตัวกำหนดการดูแลนักเรียนแต่ละคน   นักเรียนทุกคนจะมีบ้านและครูติวเตอร์ผู้มีหน้าที่หลักในการดูแลเรื่องอภิบาล   ติวเตอร์จะดูแลพฤติกรรมของนักเรียน ตรวจสอบการทำงานวิชาการ ส่งเสริมมาตรฐานสูงสุด พัฒนาคุณลักษณะ สังเกตความสัมพันธ์ต่อนักเรียนคนอื่น ๆ ดูแลระเบียบวินัยและให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา

ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะคอยให้การสนับสนุนตามความต้องการของนักเรียน มีพยาบาลและผู้ประสานงานความต้องการพิเศษสองท่านจะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียน

pastoral care side image