หลักสูตร

ที่โรงเรียนนานาชาติ ACS (International) นักเรียนจะต้องเรียนตามหลักสูตรวิชาการที่ประกอบด้วยวิชาเรียนทั้งหมดในสองปีแรกก่อนที่จะสามารถเลือกเรียนวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรนานาชาติระดับมัธยมศึกษาทั่วไป (IGCSE) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนานาชาติ (IBDP)   นักเรียนบางคนสามารถผ่านการรับเข้าโดยใช้ระดับ Cambridge ‘O’ ในภาษาแม่ของตนเองได้  

ทางโรงเรียนใช้หลักสูตรการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง   ทางโรงเรียนได้จัดหลักสูตรเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ SAT สำหรับนักเรียนที่จะสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้

Cambridge IGCSE

International Baccalaureate Organisation

ACS (International) offers a six year secondary programme. Students with competent English first language skills are placed in the Mainstream Programme and follow through from Years 1 – 6 as per the table below.

  Mainstream Year Bridging Year  
  1 1 Bridging  
  2 2 Pre-IG  
  3 IGCSE    
  4 IGCSE 4 Pre-IB  
    4 Foundation IB  
  5 IBDP    
  6 IBDP    

 

Students for whom English is a Second Language are usually placed in a Bridging programme and move to Mainstream the following year. For example, a student in Year 2 Pre-IG Bridging will usually move to Year 3 IGCSE Mainstream the following year, and similarly a student in Year 4 Pre-IB will move to Year 5 IBDP Mainstream the following year.

The Year 4 Foundation IB programme is a one year programme for competent English language learners and prepares students who are not able to complete the two year IGCSE course for IBDP the following year.