โรงเรียนของเรา Our School

ก่อตั้งโดยการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมผสมผสานของโรงเรียน Anglo-Chinese ที่อุดมด้วยเป้าหมายในการสร้างเยาวชนชาย-หญิงรุ่นใหม่ที่มีความโดดเด่น มีส่วนร่วม มีความมั่นใจในตัวเองพร้อมแสดงตัวตนที่ชัดเจน