การจ้างงาน Employment

เข้าร่วมงานกับ ACS (International) Working at ACS (International)

เราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโรงเรียน ACSที่มีเกียรติ เป็นมรดกที่น่าภูมิใจนับย้อนไปในปี ค.ศ. 1886ACSInternationalก่อตั้งในปีค.ศ. 2005เปิดรับนักเรียนสิงคโปร์และนักเรียนต่างชาติจากกว่า 30สัญชาติ เราเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร IGCSE และประกาศนียบัตรนานาชาติ IBDP

เราเปิดรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ชาวสิงคโปร์และต่างชาติในสัดส่วนเทียบเท่ากัน สิ่งนี้ทำให้เราสามารถผสมผสานความเข้มงวดทางวิชาการและความเป็นนานาชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราส่งเสริมการพัฒนาทั้งด้านทักษะต่างๆ และองค์ความรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ

Code of Conduct

All staff of ACS (International) need to follow the Code of Conduct which can be found in the links below.

Staff Vacancies

Non-Academic Positions

หากคุณสนใจในตำแหน่งงานต่างๆ นี้หรือตำแหน่งอื่นๆ คุณอาจจะส่งข้อมูลประวัติส่วนตัวโดยย่อ CVมาที่  recruiting@acsinternational.com.sg

เราจะติดต่อกลับไปหากมีตำแหน่งที่เหมาะสม

If you are responding to a vacancy posted, please email your completed application form together with your CV to recruiting@acsinternational.edu.sg. To explore career opportunities with us, you may email your CV to us and we will contact you if there is any suitable vacancy.