Học bổng (Scholarship)

Học bổng cho sinh viên năm thứ 5 và 6 (Years 5 and 6 Student Scholarships)

Hai loại học bổng sau đây được cung cấp cho học sinh đang theo học tại các trường địa phương ở Singapore:

  • Hai học bổng toàn phần, mỗi học bổng bao gồm học phí, lệ phí nhập học, văn phòng phẩm, sách giáo khoa và một chuyến đi dã ngoại, tổng trị giá 35.000 đô la Singapore mỗi năm.
  • Hai suất học bổng bán phần, mỗi suất bao gồm 50% học phí hàng năm.

Tiêu chí (Criteria)

  • Kết quả ‘O’ Level có điểm số từ 10 trở xuống, HOẶC Một đánh giá bằng văn bản (đang thực hiện) và điểm PSLE và báo cáo trường học của học sinh Chương trình Tích hợp (IP)
  • Các yếu tố khác để cân nhắc sẽ bao gồm sự tham gia của học sinh vào CCA và tiềm năng lãnh đạo; và một bài khảo sát thu nhập của gia đình. (Phụ huynh chọn không tham gia khảo sát thu nhập sẽ để trống phần này trên mẫu đơn chính thức.)

Mỗi suất học bổng thông thường có thời hạn hai năm, tùy thuộc vào thành tích đạt được trong năm thứ 5 được đánh giá qua bảng điểm học kì

Học sinh phải nộp mẫu đơn đã hoàn thành vào thứ Sáu sau khi phát hành kết quả ‘O’ Level. Các học viên được chọn vào danh sách ngắn sẽ được phỏng vấn vào tuần sau.

Ghi chú: Ban phỏng vấn sẽ bao gồm Hiệu Trưởng, Phó Hiệu Trưởng và Chủ Tịch Ủy Hội đồng Nhân Sự, hoặc đại diện.