Chăm sóc giám hộ (Pastoral Care)

Hệ thống chăm sóc giám hộ của chúng tôi khuyến khích và củng cố sự phát triển cá nhân và xã hội của mỗi học sinh. Chúng tôi tìm cách đảm bảo rằng tất cả các em học sinh cảm thấy được chăm sóc và có giá trị.

Hệ thống Nhà House system là trung tâm của hệ thống giám hộ trường học và cung cấp các phương tiện để mỗi học sinh được chăm sóc. Mỗi học sinh được gắn bó với một Nhà và có một giáo viên Tutor chịu trách nhiệm chính cho việc chăm sóc giám hộ của họ. Mỗi gia sư giám sát học sinh của mình. Ứng xử trong trường, theo dõi công việc học tập và khuyến khích các tiêu chuẩn cao nhất, phát triển tính cách của họ, quan sát mối quan hệ của họ với các sinh viên khác, thi hành kỷ luật và đưa ra hướng dẫn và tư vấn.

Một chuyên viên tư vấn học đường hỗ trợ chuyên môn cho các em khi cần thiết. Hai y tá và Điều phối viên cũng luôn túc trực để kịp thời hỗ trợ.

Counselling

The School Counsellor tends to the psycho-social emotional wellbeing of the students. They provide support in issues relating to social, familial, educational and mental health difficulties. They also liaise with professionals, such as social workers, psychologists and psychiatrists as well as engage with and support parents and at times staff members as required. The counselling service is a confidential service and the School Counsellor is a student advocate to the staff.

The International Student Pastoral Care Coordinator is responsible for the after-school pastoral care of all students whose parents do not live in Singapore. As well as emotional counselling, they also organise new international students orientation to Singapore, monthly outings, and accommodation and guardianship matters.

The Learning Support Coordinator oversees the academic support and progress of the students with various learning differences. They provide learning and social-emotional support and interventions, as well as the administration of educational assessments to better understand the students’ learning abilities.

Chaplaincy Christian Ministry

Under the leadership of Rev. Jeremy Ong, the Chaplaincy Team ensures the smooth running of the Christian ministry’s five components of WORSHIP, CONNECT, GROW, SERVE and REACH OUT and provides spiritual and practical support to the spiritual life of the school community. Weekly Chapel services strive to inculcate in our students the need to understand, respect, serve and care for one another. Based on Biblical values, they are integral to the school’s mission of developing well-rounded students of good moral character. The student Chapel Band and Worship Group participate in each chapel service which is held in the purpose-built Oldham Chapel building.

Christian Fellowship is more than just a CCA. Everyone is welcome, and our weekly meetings focus on spiritual growth, fellowship and mutual encouragement. We also have great fun during CF Outings which are held once a term. To promote care and concern for others less fortunate than ourselves, we hold ad hoc events such as joint fund-raising venture with the Ambassadors.

Our Chaplaincy Team:

Chaplains: Rev. Jeremy Ong (Chaplain-in-Charge), Rev. Loretta Lim, Rev. Bernard Chng, Pastor Isaac Tan
Christian Ministry Staff: 
Mr Wee Lian Kuanh and Mr Benjamin Koh