Chương trình Sơ Cấp (Junior Division)

Chúng tôi là ai (Who We Are)

Học sinh bậc Sơ Cấp bao gồm các học sinh Năm 1 và Năm 2, độ tuổi từ 12 đến 14 tuổi. Phần lớn học sinh của chúng tôi bắt đầu là học sinh mới vào năm 1. Học sinh Singapore cũng như học sinh quốc tế, tất cả đều cần phải kiểm tra chất lượng đầu vào thông qua bài kiểm tra đánh giá năng lực của hện đào tạo tăng tốc được Bộ Giáo dục Singapore MOE công nhận và đạt tối thiểu 200 điểm cho kết quả PSLE (tốt nghiệp tiểu học).

Chương trình Sơ Cấp là bệ phóng cho học sinh chuẩn bị nền tảng vững chắc để vượt qua những khó khăn và thử thách đang chờ các em ở chương trình Trung Cấp và Cao Cấp (Dự bị đại học). Trường mang đến một phương pháp toàn diện để phát triển cho học sinh không chỉ về kiến thức hàn lâm mà cả về tính cách, trí tuệ và cảm xúc để trang bị đầy đủ cho học sinh bước ra một thế giới luôn thay đổi mỗi ngày. Thông qua việc học sinh sẽ được tham gia vào những giờ học kèm, lớp học nghề và các hoạt động ngoại khoá (CCA). CCA cung cấp một loạt các hoạt động để xây dựng các giá trị IGNITE của chúng tôi: Cảm hứng và Tác Động (Inspiration and Impact), sự Tin Kính ( Godiness), tính cách Cao Thượng (Noble Character), tính Chính Trực (Integrity), sự Kiên Trì (Tenacity) và sự Xuất Sắc (Excellence).

Chương trình Junior chính là sự khởi đầu cho một cuộc phiêu lưu thú vị của người học ACS (Quốc tế).

Chương trình học (Curriculum)

Chương trình học (Curriculum)

Tất cả học sinh năm 1 và năm 2 đều tham gia các khóa học chung bao gồm ngoại ngữ hoặc tiếng mẹ đẻ (MTL). Những học sinh học chương trình khóa Bắc Cầu sẽ  được hỗ trợ học tiếng Anh chuyên sâu trong các lớp học đặc biệt, đồng thời các em cũng được tham gia học các môn học thuật khác như những môn học của chương trình chính khóa

Học sinh Singapore theo học chương trình MTL của MOE. Tất cả các sinh viên khác được yêu cầu học ngoại ngữ, bao gồm cả sinh viên địa phương được miễn MTL.

Ngoại trừ các lớp ngôn ngữ, tất cả các hướng dẫn và nội dung lớp học đều được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Chương trình Bắc Cầu nhằm mục đích chuẩn bị cho các học sinh các kỹ năng tiếng Anh tốt nhất để tham gia vào khóa học chính. Chương trình Bridging năm 1 nhằm mục đích công nhận học sinh vào chương trình học chính ở năm 2 trong khi trong khi Pre-IGCSE chuẩn bị cho học sinh học năm 3 IGCSE.

Các môn học bao gồm: (Subjects offered)

• English Language
• Mathematics
• Science – Biology, Chemistry and Physics
• Geography (Year 2)
• Global Perspectives
• The Arts – Music, Art and Drama
• Physical Education
• History*
• Mother Tongue or Foreign Language* (Chinese, Malay, Tamil, French, Spanish)
• Integrated Humanities* (Year 1)
• Religious Studies* (Year 2)

* not offered to Bridging students

More on Years 1 and 2 Subject Information

Các hoạt động (Activities)

Học sinh Singapore theo học chương trình MTL của MOE. Tất cả các sinh viên khác được yêu cầu học ngoại ngữ, bao gồm cả sinh viên địa phương được miễn MTL.

Ngoại trừ các lớp ngôn ngữ, tất cả các hướng dẫn và nội dung lớp học đều được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Chương trình Bắc Cầu nhằm mục đích chuẩn bị cho các học sinh các kỹ năng tiếng Anh tốt nhất để tham gia vào khóa học chính. Chương trình Bridging năm 1 nhằm mục đích công nhận học sinh vào chương trình học chính ở năm 2 trong khi trong khi Pre-IGCSE chuẩn bị cho học sinh học năm 3 IGCSE.

Học sinh cũng tham gia vào CCA sau giờ học để phát triển một cách toàn diện bằng cách học các kỹ năng mới và phát triển tài năng. Học sinh Năm 1 sẽ được tham gia vào những chuyến cắm trại phiêu lưu ở địa phương và tham gia các trờ chơi xây dựng đội nhóm để kích thích tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm và trải nghiệm cảm giác phiêu lưu. Học sinh năm 2 sẽ tham gia trải nghiệm cắm trại ở nước ngoài với mục tiêu để các bạn phát triển nhận thức văn hóa và tấm lòng nhân ái hơn.